Phần mềm dẫn đường


Giá: Liên hệ

Bản đồ 3D trực quan Bản đồ 63 tỉnh/thành phố Việt Nam, sử dụng OFFLINE không yêu cầu kết nối Internet             Dẫn đường bằng giọng nói Dẫn đường bằng giọng nói qua từng khúc ngoặt, cảnh báo về pin và kết nối GPS         Cảnh báo […]


Thông tin chi tiết


Bản đồ 3D trực quan

Bản đồ 63 tỉnh/thành phố Việt Nam, sử dụng OFFLINE không yêu cầu kết nối Internet

 

 

 

 

 

 

Dẫn đường bằng giọng nói

Dẫn đường bằng giọng nói qua từng khúc ngoặt, cảnh báo về pin và kết nối GPS

 

 

 

 

Cảnh báo tốc độ

Cảnh báo giới hạn tốc độ cũng như vị trí camera tốc độ trên từng cung đường

 

 device-cont-e1447217726166 Lộ trình tối ưu

Đưa ra lộ trình tối ưu và tự động tính toán lại lộ trình khi đi chệch lộ trình đã định

 

 

 

 

 

 

 

Tìm kiếm

Tìm kiếm dễ dàng với cơ sở dữ liệu địa điểm và địa chỉ chi tiết đến từng số nhà, điểm thôn xóm

 

 

 

 

 

Thông tin làn đường

Hỗ trợ thông tin làn đường tại các vị trí giao cắt