Ảnh thứ 0
Ảnh thứ 1
Ảnh thứ 2
Ảnh thứ 0
Ảnh thứ 1
Ảnh thứ 2

Camera lùi xe tải

Mã sản phẩm: GV200
2,800,000 đ

  • Đầu ghi tích hợp 2 camera trước và sau
  • Ghi lại hành trình đồng thời 2 camera

    Banner single product